วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

2. ระบุจำนวนที่ต้องการ และกดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า”

***หากต้องการสั่งซื้อสินค้าหลายแบบ เลือกสินค้าตามขั้นตอน 1 และ 2 ไปเรื่อยๆ จนครบ

3. เมื่อเลือกสินค้าครบแล้ว กดที่เมนู “ชำระเงิน”

4. ใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง และกดปุ่มสั่งซื้อ

5. ชำระค่าสินค้าโดยฝากเงินเข้าบัญชี “พันธกิจมานาประจำวัน”
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 180-8-34926-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 169-2-28283-6

6. ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยเลือกเมนู “แจ้งชำระเงิน”
ระบุ ชื่อ-นามสกุล, เบอรโทรศัพท์, เลขคำสั่งซื้อ(ดูภาพบน), ยอดที่โอน, ธนาคารที่โอน, วันที่และเวลาบนสลิป

แนบภาพสลิปโอนเงินโดย
– กดที่ปุ่ม “Browse…”
– เลือกภาพสลิปโอนเงิน
และกดปุ่ม “แจ้งชำระเงิน”